Blender tutorial – symulacja tkaniny

Wykonanie symulacji tkaniny opadającej na obiekt Cube:

1. Modelujemy scenę składającą się z 3 obiektów: podłoża (Plane), klocka (Cube) oraz kawałka tkaniny (Plane). Gotową scenę pokazano na rysunku poniżej:

2. Każdemu elementowi przypisujemy odpowiednie cechy potrzebne do symulacji. W tym celu zaznaczamy najpierw tkaninę i przechodzimy do panelu Object/Physics Buttons a następnie klikamy na przycisk Cloth dzięki czemu nasz obiekt uzyskuje cechy tkaniny.

Następnie zaznaczamy klocek i wciskamy przycisk Collision w panelu Physics Button uaktywnia to kolizję klocka z tkaniną.
W ten sam sposób uaktywniamy kolizję dla obiektu tworzącego podłoże.
3. Zwiększamy ilość ścian tworzących naszą tkaninę. W tym celu zaznaczamy ją, wchodzimy w tryb edycji, naciskamy klawisz W i z rozwijalnego menu wybieramy polecenie Subdivide Multi, wpisujemy wartość 20 i klikamy OK. Zwiększenie ilości ścian zwiększa realizm symulacji, ale jednocześnie powoduje obciążenie komputera.
Dodamy jeszcze modyfikator Subsurf oraz klikniemy w przycisk Set Smooth aby wygładzić tkaninę.
4. „Wypalamy” symulację klikając w przycisk Bake w panelu Collision tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Musimy poczekać aż nastąpi wypalenie animacji. Czas trwania jest zależny od mocy obliczeniowej komputera. Po zakończeniu procesu możemy odtworzyć naszą animację kombinacją klawiszy alt+a. Na rysunku poniżej przedstawiono ostatnią klatkę gotowej animacji. Widzimy na niej jak tkanina pokrywa klocek.


Wykonanie symulacji ściągania tkaniny z obiektu:

1. Wykorzystujemy scenę zawartą w poprzedniej części ćwiczenia. Pierwszym krokiem jest kliknięcie przycisku Apply przy modyfikatorze Cloth w panelu Editing w ostatniej klatce animacji. Spowoduje to zapisanie kształtu tkaniny.

UWAGA: Operacja ta powoduje utratę animacji opadania tkaniny, ale jest konieczna do wykonania drugiej części ćwiczenia dlatego warto zapisać plik z poprzedniej części ćwiczenia przed jej wykonaniem. Drugą część ćwiczenia należy zapisać w innym pliku.

2. Przechodzimy do Weight Paint Mode i zamalowujemy róg tkaniny tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Malowanie określa z jaką siłą zjawiska fizyczne oddziałują na poszczególne części tkaniny.

3. Przechodzimy do Object Mode i klikamy w przycisk Cloth w panelu Physics Buttons. Klikamy także przycisk Pinning of the cloth dzięki czemu część tkaniny będzie podążała zgodnie z klatkami kluczowymi animacji.
4. Wykonujemy animację przemieszczenia tkaniny stosując klatki kluczowe:
a) Przechodzimy do pierwszej klatki animacji, wciskamy klawisz I i wybieramy polecenie Loc.
b) Przechodzimy do 250 klatki animacji, przesuwamy tkaninę, dodajemy klatkę kluczową tak jak w punkcie a.
5. Wypalamy animację klikając w przycisk Bake.


Animacja z wykorzystaniem krzywych IPO w Blenderze – tutorial.

Wykonanie animacji zmiany świateł sygnalizatora drogowego

1.  Otwórz plik sygnalizator.blend
2. Stwórz nowy materiał dla każdego światła w sygnalizatorze:
a) Zaznacz górne światło klikając na niego prawym przyciskiem myszy,
b) Przejdź do panelu Shading klikając na odpowiednią ikonę bądź wciskając klawisz F5,


c) Kliknij w przycisk Add New spowoduje to dodanie nowego materiału do obiektu.
d) Ustaw kolor czerwony klikając na białe pole obok przycisku Col i wybierając czerwony z palety kolorów


e) Postępując analogicznie stwórz odpowiednie materiały dla środkowego i dolnego światła.

1. Wykonaj animację poszczególnych świateł wykorzystując krzywe IPO:
a) Zaznacz prawym przyciskiem myszy czerwone światło,
b) Przejdź do okna Ipo Curve Editor (skrajne prawe),
c) Z rozwijalnej listy wybierz Material tak jak pokazano na rysunku poniżej:


d) Po prawej stronie wybierz parametr Emit odpowiedzialny za emisję światła z obiektu. Pozwoli to na wykonanie animacji włączania i wyłączania światła. Po jego wybraniu możemy rysować wykres zależności parametru Emit w czasie (poszczególnych klatkach animacji),
e) W celu dodania nowych punktów wykresu należy klikać na nim lewym przyciskiem myszy wraz z wciśniętym przyciskiem Ctrl,
f) Pierwszy punkt dodajemy w klatce 0 parametr Emit musi mieć tam wartość 1, aby animacja zaczynała się zapalonym czerwonym światłem.
g) Po dodaniu pierwszej klatki należy jeszcze zmienić sposób w jaki wykres przechodzi pomiędzy poszczególnymi punktami. Dokonujemy tego wciskając klawisz T, gdy kursor znajduję się w oknie Ipo Curve Editor, a następnie wybierając z wyświetlonego menu Constant. Dzięki temu światło będzie włączało się i wyłączało natychmiast (nie będzie płynnie przygasało).
Na poniższych obrazkach przedstawiono różne typy krzywych IPO (kolejno Bezier, Linear, Constant):

h) Dodaj kolejne punkty tak jak pokazano na rysunku poniżej (czerwone światło):

i) Postępując analogicznie wykonaj animację pomarańczowego i zielonego światła:

4. W panelu Scene zmień zakres animacji na klatki 1-600. Wciśnij kombinację klawiszy alt+A żeby zobaczyć działanie animacji.


Kod telefonu nokia – czyli odblokowywanie telefonu poprzez wpisanie odpowiedniego kodu zabezpieczającego.

Telefon może mieć ustawioną automatyczną blokadę uruchamiającą się po określonym czasie lub po zablokowaniu klawiatury. Prosi wtedy o podanie kodu zabezpieczającego. Zmiana niektórych ustawień również wymaga podania takiego kodu. Najczęściej użytkownicy nokii zostają zaskoczeni żądaniem kodu którego nigdy nie ustawiali. Gdzie sprawdzić jaki to jest kod?
Gdy telefon został zablokowany i prosi o podanie kodu zabezpieczającego należy:

  • większość telefonów nokia ma domyślny kod 12345 wpisanie go rozwiązuje problem
  • gdy jesteśmy posiadaczami używanego telefonu i ktoś zmienił domyślny kod możemy spróbować skontaktować się z nim i poprosić o podanie kodu
  • możemy udać się do serwisu – usługa zmiany kodu kosztuje ok. 10zł


katalog stron

Yafaray Blender – czyli jak zainstalować zewnętrzny renderer Yafaray do programu Blender.

Wiele osób korzystających z Blendera dochodzi do wniosku, że renderer blender internal jest niewystarczający dla ich potrzeb. Świetną alternatywą jest Yafaray pozwalający na uzyskanie niezwykle realistycznych renderingów mogących konkurować z Mental Ray z pakietu 3dsMax.

Jednakże podczas instalacji Yafaray wielu użytkowników napotyka na różne problemy.


Oto problemy z yafaray:

 • Yafaray nie jest widoczny w liście wyboru renderera lub nie ma listy wyboru renderera
 • Nie można/nie wiadomo jak uruchomić Yafaray po zainstalowaniu
 • Blender nie wykrywa zainstalowanego Pythona

Możliwe rozwiązania:

 • Konieczna jest zgodność wersji programu Blender, Pythona oraz Yafaraya z dokładnością do ostatniego miejsca po przecinku. Na oficjalnej stronie Yafaray dostępna jest lista wersji oraz można pobrać zarówno Pythona jak i renderera.
 • Ważna jest kolejność instalacji. Najpierw Python, później Blender i na końcu Yafaray. Odinstalowanie wszystkiego i zainstalowanie w odpowiedniej kolejności może rozwiązać problem.
 • Po zainstalowaniu Pythona i Blendera sprawdźmy czy Blender widzi Pythona. Po uruchomieniu Blendera w konsoli powinien być widoczny napis: „Checking for installed Python… got it!”
 • Podczas instalacji Blendera najlepiej nie zmieniać domyślnej lokalizacji ponieważ może to powodować problemy z instalacja Yafaraya
 • Gdy zainstalowane są wszystkie 3 elementy, w celu wykonania renderingu w Yafarayu należy kliknąć polecenie Render/Yafaray Export x.x.x w (domyślnie) górnej belce programu (User Preferences) spowoduje to otwarcie okna w którym możemy ustawić materiały dla nowego renderera oraz parametry renderingu.

Czym rozpakować rar?

Format RAR jest formatem kompresji danych. Domyślnie system windows nie potrafi otworzyć plików .rar
Żeby rozpakować rar należy zainstalować odpowiedni program. Najpopularniejszy jest WinRar.


Robienie zdjęć gry

Robienie zdjęć gry (inaczej zrzut ekranu) polega na zapisaniu w formacie grafiki wektorowej jednej klatki gry.
Można tego dokonać korzystając z klawisza Print Screen. Tutaj zawarty jest opis tej czynności.

Podana wyżej metoda może nie sprawdzić się w przypadku niektórych gier. Gdyby tak się stało należy skorzystać jednego z programów do tworzenia zrzutów ekranu. Programy możemy wyszukać za pomocą google badź pobrać z tej strony: lista programów


 

Jednym z lepszych programów do robienia zrzutów ekranowych w grach jest Fraps. Wersje testową można pobrać z wyżej wymienionej strony. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu ukazuje nam się jego główne okno:

Okno główne programu Fraps

Po przejściu do zakładki screenshots możemy ustawić parametry naszego zrzutu ekranu:

Karta screenshots w programi Fraps

Folder to save screenshots in – określamy tu miejsce gdzie będą zapisywane zrzuty

Screen Capture Hotkey – ustawiamy przycisk, którym będziemy wykonywać zrzut

Image Format – format pliku wyjściowego (w wersji testowej tylko BMP)

Repeat screen capture every… – powoduje robienie zrzutu ekranu co określoną ilość sekund aż do wyłączenia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku

Gdy ustawiliśmy już wszystko wg własnych upodobań możemy zminimalizować program i uruchomić grę. Naciśnięcie ustawionego wcześniej przycisku (domyślnie F10) podczas gry powoduje zrobienie zrzutu ekranu i zapisanie na dysku komputera w wybranym wcześniej miejscu.

Jak sprawdzić odbiór prawa jazdy ?

Żeby sprawdzić po zdanym egzaminie czy prawo jazdy jest do odbioru należy:
1. Wejść na stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: www.kierowca.pwpw.pl
2. Wpisać PESEL, imię oraz nazwisko w odpowiednie pola.
3. Kliknąć przycisk Sprawdź.

Spowoduje to wyświetlenie informacji o aktualnym stanie naszego dokumentu.


Z zamiast Y

Masz problem? Wprowadzając tekst z klawiatury piszesz y zamiast z a twoje teksty wyglądają tak: jak yamienic ynaki na klawiaturye ?

Oto proste doraźne rozwiązanie: naciśnij jednocześnie lewy shift i lewy ctrl

Żeby zapobiec przypadkowej zamianie klawiszy w przyszłości należy usunąć język polski (214). Aby tego dokonać trzeba:

1. Wejść w panel sterowania.

2. Kliknąć Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

3.  Przejść do karty Klawiatury i języki a następnie kliknąć przycisk Zmień klawiatury

4. Zaznaczyć Polski (214) i usunąć.


 

Jak zrobić zrzut ekranu?

Zrzut ekranu to inaczej plik graficzny przedstawiający to co było widoczne na ekranie podczas jego wykonywania. Żeby zrobić zrzut ekranu wystarczy nacisnąć przycisk „print screen” na klawiaturze. Powoduje to zapisanie obrazu w schowku.
Jeśli chcemy zapisać zrzut ekranu na dysku wystarczy otworzyć dowolny program do obróbki grafiki wektorowej (np. MS Paint, Gimp, Photo Shop) wkleić obraz (edycja/wklej) i zapisać (plik/zapisz jako…).

Zrzut ekranu robiony za pomocą przycisku Print Screen może nie działać w przypadku gier 3D. Opis Jak robić zrzut ekranu w grze można znaleźć na tej stronie.


 

Sprawdzenie numeru IMEI telefonu

Żeby sprawdzić numer IMEI w większości telefonów wystarczy wpisać *#06#

IMEI-numer używany przez sieć GSM w celu zidentyfikowania konkretnego urządzenia, pozwala np. na rozpoznanie skradzionego telefonu bądź jego zablokowanie.